« Naar het overzicht

Lidgeld seizoen 2019-2020

Het basketseizoen is nog niet helemaal achter de rug maar de voorbereidingen voor volgend seizoen zijn al volop bezig.

Hierbij hoort ook de aanpassing van het lidgeld, noodzakelijk om een goede werking van de club te verzekeren. De verhoging werd dit jaar vastgesteld op 20 €.
Wie echter voor 1 mei 2019 een voorschot betaalt van 150 € (100 € voor Pré-microben), krijgt een korting van 10 € op deze verhoging.

De bijkomende verhoging om onze activiteiten met voldoende helpende handen te bemannen blijft eveneens bestaan en werd opnieuw vastgesteld op 30 €. Dit bedrag wordt integraal terugbetaald aan diegenen die komen helpen tijdens een activiteit. (ouder of speler zelf voor de oudere categorieën)

Het lidgeld voor het seizoen 2019-2020 ziet er dus uit als volgt :

Voor de ploegen die 1 x per week trainen komt dit op 265 €.

Voor de ploegen die 2 x per week trainen komt dit op 295 €.

Voor de ploegen die 3 x per week trainen komt dit op 325 €.

Voor de Pre-microben (U8) wordt het lidgeld vastgesteld op 225 €.

Voor de spelertjes van de Basketschool wordt het lidgeld later vastgesteld.

Er is zoals steeds een gezinskorting voorzien. Deze bedraagt 70 € voor het 2e kind, 110 € voor het 3e kind en 150 € voor het 4e kind uit hetzelfde gezin.

Het lidgeld dient betaald te worden tegen 31 augustus 2019.

!! Enkel de spelers die op 31 augustus 2019 in orde zijn met hun lidgeld kunnen vanaf september deelnemen aan de competitie !!

Lidgelden dienen gestort te worden op rekeningnummer BE97 9731 2664 4749 van BBC Lyra Nila Nijlen, Vekenstraat 50, 2560 Nijlen met de vermelding “Lidgeld voor ‘Naam speler’ – ‘geboortejaar’”

Bij de documenten vinden jullie binnenkort de lijst terug met kortingen op basis van de deelname aan activiteiten (deze mag u zelf verrekenen met het saldo van het lidgeld), alsook het medisch getuigschrift en het te ondertekenen document betreffende de privacy-wetgeving.