« Naar het overzicht

Lidgeld seizoen 2020-2021

Het basketseizoen is onverwachts sneller beëindigd dan voorzien omwille van de corona-crisis. Onze eerste bekommernis is natuurlijk dat iedereen gezond blijft. Daarnaast proberen we het volgende seizoen zo goed als mogelijk voor te bereiden.


Omwille van het verkorte seizoen zien we af van de geplande verhoging van het lidgeld en voorzien we eenmalig een "extra" maatregel op te terugverdien-actie.

De vroeg-betaal-actie blijft!!! Wie voor 1 juni 2020 een voorschot betaalt van € 150 (€ 100 voor Pré-microben), krijgt een korting van € 10 op het lidgeld.

De bijkomende verhoging om onze activiteiten met voldoende helpende handen te bemannen blijft eveneens bestaan en werd opnieuw vastgesteld op € 30. Er zal echter "€ 50" worden terugbetaald aan diegenen die komen helpen tijdens één van de activiteiten als je reeds lid was in seizoen 2019-2020, voor de nieuwe leden blijft de korting € 30.

Het lidgeld voor het seizoen 2020-2021 ziet er dus uit als volgt :

Voor de ploegen die 1 x per week trainen komt dit op 265 €.

Voor de ploegen die 2 x per week trainen komt dit op 295 €.

Voor de ploegen die 3 x per week trainen komt dit op 325 €.

Voor de Pre-microben (U8) wordt het lidgeld vastgesteld op 225 €.

Voor de spelertjes van de Basketschool ligt het bedrag vast op € 130. Hierop kan de wafel-pasta korting worden afgestrokken en ze komen ook in aanmerking voor de activiteiten-korting. € 30 euro voor de nieuwe leden, € 50 voor de tweedejaarsspelers (dus geen gezinskorting)

Er is zoals steeds een gezinskorting voorzien. Deze bedraagt € 70 voor het 2e kind, € 110 voor het 3e kind en € 150 voor het 4e kind uit hetzelfde gezin.

Het lidgeld dient betaald te worden tegen 31 augustus 2020.

!! Enkel de spelers die op 31 augustus 2020 in orde zijn met hun lidgeld kunnen vanaf september deelnemen aan de competitie !!

Lidgelden dienen gestort te worden op rekeningnummer BE97 9731 2664 4749 van BBC Lyra Nila Nijlen, Vekenstraat 50, 2560 Nijlen met de vermelding “Lidgeld voor ‘Naam speler’ – ‘geboortejaar’”

Bij de documenten vinden jullie binnenkort de lijst terug met kortingen op basis van de deelname aan activiteiten (deze mag u zelf verrekenen met het saldo van het lidgeld), alsook het medisch getuigschrift en het te ondertekenen document betreffende de privacy-wetgeving.